Projekty

Od roku 2006 jsme úspěšnými žadateli a příjemci finančních prostředků z evropských fondů i národních dotačních titulů. Máme zkušenosti s realizací 20 vlastních projektů, do nichž se snažíme zapojovat partnerské školy. Spolupracujeme s krajskými vzdělávacími zařízeními po celé ČR i se zahraničními vzdělávacími institucemi Rakouska (Vídeň) a oblasti Dolního i Horního Rakouska. S rakouskými partnery realizujeme společné projekty a pomáháme navazovat spolupráci mezi školami z obou zemí.

Řešené projekty

 • JOBITY
 • eTOM AT-CZ
 • Prevence v JMK 2023
 • Mobility zaměstnanců VIM
 • Prevence v Jihomoravském kraji
 • iKAP JMK II
 • EduSTEM
 • C4PE
 • Ve škole po škole
 • BIG
 • Pojďme se dotknout ICT (Dotyky)
 • Profesní rozvoj MŠ
 • Europass
 • EdTRANS transition from school to work
 • FOTOŠKOLA – Podpora profesního rozvoje pracovníků škol využitím digitální fotografie při výuce přírodovědných a technických oborů
 • Moderní trendy v dalším vzdělávání
 • Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů
 • Zkvalitnění výuky AJ na základních a středních školách v Jihomoravském kraji
 • Cesta rozvoje středních škol v JMK
 • Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých
 • JMSKOLY – portál jihomoravského školství
 • EdTWIN – Education Twinning for European Citizenship
 • Rozvoj DVPP a sítě metodické podpory v JMK
 • Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj II. etapa
 • Bezdrátová škola – Jihomoravský kraj
 • Cesty mezi školami – Podpora vzdělávání učitelů v Jihomoravském kraji
 • Překročením hranic za novými zkušenostmi
 • Lepší spravit síť, nežli chytat ryby rukama – Metodická a konzultantská síť v JMK