Concepts for Professional Education in Border Regions (C4PE)

Logo_C4PE

Koncepty pro profesionální vzdělávání v přeshraničních regionech

 

Program: Evropská územní spolupráce (EUS)   INTERREG V-A AT- CZ 2014–2020
Trvání projektu: 07/2018–06/2021 (36 měsíců)
Vedoucí partner: Donau – Universität Krems

 
Popis projektu
Cíle projektu
Partneři projektu
Spolupracující školy

 


Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj rakousko-české přeshraniční spolupráce. Cílem projektu je podpora přeshraničního profesního vzdělávání a podpora společné přípravy pro uznávání dosažených kompetencí v oblasti profesního vzdělávání. Aktivity se týkají zlepšení odborných kompetencí učitelů základních a středních odborných škol v oblasti profesní orientace žáků. Dále se projekt zabývá zlepšením propojení vzdělávacího sektoru s hospodářským sektorem. Zaměřuje se na rozšíření společné vzdělávací nabídky, dále na rozšíření znalostí a výměnu zkušeností z oblasti spolupráce škol se sociálními partnery.

 


Cíle projektu

 • Zvýšení kvality odborné přípravy žáků středních škol vytvářením společného rámce pro vzdělávání a kvalifikaci.
 • Zvýšení uvědomělého rozhodování žáků pro budoucí profesní život v příhraničním a hospodářském prostoru.
 • Zvýšení kvality kooperace mezi školami v Rakousku a v České republice za účelem získávání přeshraničních profesních kompetencí.

 


Partneři projektu

 • Vysočina Education
 • Střední průmyslová škola Třebíč
 • Pädagogische Hochschule Niederösterreich
 • Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

 


Spolupracující školy

 • HTL Hollabrunn
 • SPŠ Třebíč
 • HTL Krems
 • SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno
 • HAK Zwettl OZS Jihlava
 • LBS Amstetten
 • SOŠ a SOU Vyškov
 • LBS Eggenburg
 • ISŠA Brno

 

 

Kontaktní osoby

 • Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka,
  tel: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@vim-jmk.cz
   
 • PhDr. Jarmila Smetanová, manažer projektu,
  tel: +420 543 426 044, e-mail: smetanova@vim-jmk.cz