Prevence v JMK 2023

Program: MŠMT, prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023

Trvání projektu: 06–12/2023 (7 měsíců)

Registrační číslo projektu: PRCH-KP-007/2023

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen především na vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání v Jihomoravském kraji. Kurzy DVPP směřují do oblasti prevence rizikového chování žáků a oblasti duševního zdraví žáků a pedagogů. Součástí projektu je realizace programu specifické primární prevence (všeobecné) a programu v oblasti duševního zdraví pro žáky základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení výskytu rizikového chování a k podpoře duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání v Jihomoravském kraji, a to prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a realizací programu specifické primární prevence a programu v oblasti duševního zdraví.

 

Kontaktní osoby

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, tel.: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@vim-jmk.cz

Mgr. Zuzana Zounková, manažerka projektu, tel.: +420 426 067, e-mail: zounkova@vim-jmk.cz

Mgr. Radomíra Ježková, odborná garantka a metodička, tel.: +420 734 441 511, e-mail: jezkova@vim-jmk.cz

Ing. Mgr. Alena Tělupilová, vedoucí oddělení projektové podpory, tel.: +420 426 066, e-mail: telupilova@vim-jmk.cz

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.