Projekt EduStem

EduSTEM_logolink_COL_2021_small

EduStem – Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics

 

Program: Evropská územní spolupráce (EUS) INTERREG
Trvání projektu: 11/2019–12/2022 (38 měsíců)
Vedoucí partner projektu: Dolnorakouská zemská vláda, oddělení mateřských a základních škol

 

Popis projektu
Cíle projektu
Partneři projektu
Aktivity projektu
Pracovní listy pro badatelskou výuku

 

V příhraničním regionu Rakousko-Česká Republika existuje spousta potenciálů, které z různých důvodů nejsou, popř. nemohou být zcela využity. Na druhé straně ale také spousta podniků, hlavně těch, které pracují „přeshraničně“, tedy mají hlavní sídlo v jedné a dceřinou společnost nebo další sídla v druhé zemi, hledají stále nové pracovníky/pracovnice a dělníky/dělnice, což je v mnoha případech složitá záležitost.

Témata jako jsou technika, matematika nebo přírodní vědy nejsou vždy oblíbená mezi dětmi ve školách, proto si děti většinou vybírají jiné obory vzdělávání a jdou za jinými profesními cíli. V projektu EduStem ukážeme dětem mateřských, základních i středních škol a také všem jejich pedagogickým pracovníkům a pracovnicím nové cesty a možnosti v oboru STEM (z angličtiny science, technology, engineering, mathematics – věda, technika, informatika, matematika).

Tématické pracovní balíčky tohoto projektu jsou propojeny společnou myšlenkou – posílení nejen regionálních, ale také osobních a životních potenciálů dětí ve školách. Bádavou výukou v oblasti stem jim ukážeme, jaké mají vlastní potenciály a jakým způsobem je mohou využít nejen v příhraničním, ale také v celém regionu. Je nesmírně důležité rozvíjet badatelské dovednosti dětí, probouzet jejich zájem o přírodu a techniku a podněcovat tak u nich chuť zkoumat a dozvídat se nové věci. A to vše již od předškolního věku.

Pomocí inovačních metod v oboru stem a vytváření materiálu pro práci ve školách budou děti již od raného věku seznámeny s tématy z tohoto oboru a s nejrůznějšími potenciály daných regionů. Využití potenciálů všech projektových regionů posílí regionální identitu dětí a mládeže a spojením oboru stem se sousední řečí a kulturou dojde k dalšímu prolomení stále ještě existujících bariér mezi oběma státy.

 


Cíle projektu

 

Hlavní cíl

Posílení konkurenceschopnosti a zaměstnatelnosti přeshraničního a příhraničního hospodářského území pomocí zatraktivnění přírodovědných a technických oborů na všech stupních vzdělávání.

 

Specifické cíle

 • Prohlubování znalostí v oblastech STEM prostřednictvím badatelských činností a tím spojené zlepšení tzv. soft skills dětí, žáků i pedagogů (jako např. schopnost týmové práce, chuť a ochota učit se novým věcem a k poznávání, schopnost prezentovat výsledky své práce, kreativita, strukturované a logické myšlení, sebereflexe).
 • Síťování hospodářských a vzdělávacích zařízení pro posílení rozvojového potenciálu zapojených regionů a regionální identity cílových skupin.
 • Podpora vedení/managementu škol v zavádění inovativních změn.

 


 

Partneři projektu

 

Jihočeský kraj

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice

Jihomoravský kraj

 • Středisko služeb školám a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
 • Středisko volného času Lužánky
 • JCMM, z. s. p. o.

Kraj Vysočina

 • Vysočina Education

Vídeň

 • Vídeňské Ředitelství pro vzdělávání, Evropská kancelář
 • Rakouští přátelé dětí – zemská organizace Vídeň

Strategičtí partneři

 • Dolnorakouské Ředitelství pro vzdělávání
 • Dolnorakouská Společnost pro vědu a vzdělávání

 

 

Kontaktní osoby