Bildungskooperationen in der Grenzregion (BIG)

Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu, ATCZ5

 

Program: Evropská územní spolupráce (EUS) INTERREG V-A AT-CZ 2014–2020
Trvání projektu: 08/2016–10/2019 (39 měsíců)
Vedoucí partner: Úřad Dolnorakouské zemské vlády, Oddělení pro mateřské školy K5 a školy K4, Landhausplatz 1, St. Pölten, Rakousko (Amt der NÖ Landesregierung)

 

Popis projektu
Cíle projektu
Partneři projektu
Aktivity projektu
Realizované projektové akce


Novinové články

Brněnská ZŠ International School of Brno
Vídeňská Ganztagesvolksschule Pirquetgasse
Vídeňské Volksschule Brüßlgasse

Výstupy projektu

Frühes (fremd) Sprachenlernen / Rané učení (cizím) jazykům (metodická příručka)

 


Popis projektu

Projekt je zaměřen na rozvoj rakousko-české přeshraniční spolupráce. Prvotním cílem projektu je zvýšení kvality a podpora průchodnosti jazykové výuky v mateřské škole do základní školy. Projekt zvyšuje hodnotu znalostí jazyků souseda, které slouží jako prostředek pro vzájemné porozumění a umožňují dětem a žákům získávat interkulturní kompetenci, čímž v celém příhraničním regionu vznikne osobní a pracovní potenciál.


Dojde ke zvýšení rozsahu a kvality vzdělávacích nabídek pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení v oblastech přírodních věd, polytechnického vzdělávání, výuky cizích jazyků, řídících kompetencí vedoucích pedagogických pracovníků, speciální pedagogiky, osobnostního rozvoje pedagogů a mentorské podpory. Vzniknou nové podněty pro vzdělávací aktivity škol, zaměřené na předávání zkušeností a sdílení dobré praxe. Dojde k rozšíření týmu lektorů a ke zvýšení kvality lektorské činnosti v různých oblastech vzdělávání, zejména v oblasti výuky cizích jazyků. Výstupy projektu obohacené o zkušenosti sousedních regionů budou využívány na podporu vzdělávání v JmK.

 


Cíle projektu

 • Rozvoj dalších vzdělávacích nabídek pro pedagogy MŠ a ZŠ.
 • Zlepšení dovedností pedagogů v oblasti komunikace, kooperace, plánování a hodnocení.
 • Rozšíření znalostí a výměna informací o sousedních regionech, partnerství mezi školami.
 • Rozvoj jazykových kompetencí se zaměřením nové výukové metody.
 • Propojení výuky českého a německého jazyka mezi MŠ a ZŠ.
 • Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na MŠ a ZŠ.
 • Prohloubení partnerství mezi školami v sousedních regionech.

 


Partneři projektu

 

 • Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám České Budějovice
 • Vysočina Education
 • Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace
 • Stadtschulrat für Wien, Europa Büro
 • Österreichische Kinderfreunde - Landesorganisation Wien
 • Amt der OÖ Landesregierung, Direktion Bildung und Gesellschaft

 

 

Kontaktní osoby

 • Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka, tel: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@vim-jmk.cz
 • Mgr. Ivo Prokeš, manažer projektu, tel: +420 543 426 037, e-mail: prokes@vim-jmk.cz