Co víme nového

Šablony OP JAK – konzultace pro žadatele

Školám a školským zařízením z Jihomoravského kraje nabízíme zdarma konzultace při zpracování projektových žádosti do výzvy Šablony OP JAK.

Celý článek

Pedagogický sbor

Další články