Majetek v příspěvkových organizacích

1 400 Kč I AK07609 I Brno a okolí I
Stručně majetek obecně – druhy majetku, operativní evidence, cenové hranice v příspěvkových organizacích. Odpisové skupiny, účetní a daňové odpisy, doba odepisování (stanovení účetních odpisů v příspěvkové organizaci), jak to opravdu chodí v praxi. Zařazení, vyřazení, technické zhodnocení, protokoly o zařazení, vyřazení, karty majetku. Technické zhodnocení x oprava majetku. Odpisové plány, způsob a postup rekonstrukce odpisového plánu zpětně. Specifika majetku v příspěvkové organizaci (schválení vyřazení, nabídka nepotřebného majetku jiné příspěvkové organizaci, pravidla týkající se majetku ve vztahu ke zřizovateli, dotace na nákup majetku apod.). Inventura majetku. Praktické příklady (např. výpočet odpisů po změně pořizovací ceny).
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Pedagogicko-psychologické poradny
Cena
1400.00 Kč
Akreditace
neakreditováno_2023
Rozsah hodin
6hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
Bc. Lenka Vídeňská
Garant
Dana Koláčková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?