Každý tým potřebuje lídra, který ho táhne kupředu. Inspirující, schopný, vizionářský i pokrokový. Správný tahoun musí mít spoustu vlastností, aby ho lidé následovali. Rozhodli jsme se ocenit ty, kteří díky svým schopnostem rozvíjí vzdělávání na jižní Moravě.

Chci nominovat
 

Laureáti roku 2023

 

Na slavnostním setkání ředitelů středních škol ve Slavkově u Brna dne 6. září 2023 bylo předáno laureátům ocenění Zlatý tahák. Oceněným za kategorii osobnost byl ředitel vyškovského gymnázia Václav Klement a institucionální ocenění získala brněnská autistická škola.

RNDr. Václav Klement

ředitel Gymnázia a Střední odborné školy
zdravotnické a ekonomické Vyškov

 

Ocenění v kategorii osobnost Václav Klement získal díky vybudování moderní školy sdružující obory všeobecného i odborného vzdělávání, zavedení progresivní výuky OZON, která je založena na objevování, originalitě a otevřenosti a v neposlední řadě za spolupráci s vysokými školami a navázání významné mezinárodní spolupráce s opakovaným ziskem grantů japonského ministra školství na podporu studentské vědecké činnosti v oblasti přírodních věd.

 

Mateřská škola, základní škola a praktická škola Brno, Štolcova

právnická osoba

 

Cenu vzdělávací instituce získala jediná škola v České republice specializující se na vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra. K jejímu úspěchu přispělo rozšíření činnosti o předškolní a střední vzdělávání, provozování speciálně pedagogického centra, které se stalo garantem poradenské péče pro děti a žáky v Jihomoravském kraji i mimo něj, sledování, využívání a ověřování v praxi nových metod a forem vzdělávání dětí a žáků s poruchou autistického spektra a dále sdílení znalostí a trendů výuky, diagnostiky a speciálně pedagogických postupů s kolegy s ostatních škol.

 
 

Víte, kdo si cenu zaslouží?

Nominujte ho!

 

Kdo o udělení rozhodne?

 

Laureáty vybírá odborná rada, která byla vytvořena při VIM – Vzdělávacím institutu pro Moravu pod záštitou člena rady Jihomoravského kraje pro oblast vzdělávání. Rada je složena z uznávaných ředitelů základních a středních škol, zástupců České školní inspekce, univerzit a dalších subjektů akademické sféry. Kandidáty na ocenění může navrhovat odborná i široká veřejnost. Pro ročník 2024 budou návrhy opětovně sbírány v období od února až do května příštího roku.

 

Laureáti roku 2022

 

Na slavnostním setkání ředitelů škol ve čtvrtek 1. září na zámku ve Slavkově bylo laureátům poprvé uděleno ocenění Zlatý tahák. Výherce vybrala odborná porota. Oceněni byli tři ředitelé a jedna právnická osoba. Nominace zasílala odborná i laická veřejnost v období února až května 2022.

Mgr. David Andrle

ředitel brněnského Gymnázia na Vídeňské ulici

 

V roce 2022 získali ocenění v kategorii fyzických osob rovnou tři ředitelé. David Andrle, ředitel brněnského gymnázia v ulici Vídeňská, a to za rozvoj školy, vytvoření jedinečného vzdělávacího programu v ČR a mezinárodní spolupráci.

 

Mgr. Jan Košíček

ředitel Střediska výchovné péče v M. Krumlově

 

Jan Košíček, ředitel Výchovného ústavu, dětského domova se školou, střediska výchovné péče, střední a základní školy v Moravském Krumlově, a to za vytvoření týmu odborníků a naplnění pedagogické vize, usnadňující klientům školského zařízení vstup do života a motivující jejich uplatnění.

 

RNDr. Jana Marková

ředitelka Střední školy Charbulova

 

Poslední oceněnou byla Jana Marková, ředitelka střední školy Charbulova, která dlouhodobě vytváří kvalitní vzdělávací aktivity a svou lektorskou činností přispívá ke zlepšení práce škol i za hranicemi našeho kraje. Všichni tři laureáti si odnesli cenu ve formě zlatého odznaku do klopy s názvem ocenění.

 

Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko

právnická osoba

 

V kategorii právnických osob ocenění získal Dobrovolný svazek obcí Tišnovsko, a to za zřízení Svazkové mateřské školy Venkov. Za svazek ocenění ve formě zlaté trofeje převzal její předseda a současně starosta obce Železné Radomír Pavlíček.