Dyslexie a dysortografie prakticky – doc. Olga Zelinková_zdarma

0 Kč I AK06811 I Brno a okolí I
Účastníci semináře si osvojí (popř. upřesní) základní poznatky o příčinách a projevech dyslexie a dysortografie, komplexní přístup k reedukaci, tvorbu podpůrného programu. Na základě konkrétních příkladů z praxe si uvědomí nebezpečí nesprávných přístupů k žákovi a jejich důsledků. Obsah: - Základní informace o dyslexii a dysortografii, které jsou nezbytné pro pochopení problematiky - Rozvíjení kognitivních funkcí jako předpoklad úspěšné práce, ukázka vhodných pomůcek - Oblasti reedukace a jejich vzájemné propojení (reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie) - Hodnocení a klasifikace žáků se SPU. Normativní a formativní hodnocení. - Podpůrná opatření. Individuální podpůrný program a jeho tvorba (konkrétní příklad). Lektorka doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. je docentkou pedagogických věd. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti „Dyslexie
Podrobnější informace
určeno pro pedagogy 1. stupně ZŠ Akce je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 aktivita KA06-4 Vzdělávání pracovníků škol v oblasti inkluze
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Cena
0.00 Kč
Akreditace
MSMT-673/2022-3-177
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Garant
Mgr. Eva Prokešová
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?