Hlas jako pracovní nástroj a rétorika jako umění hovořit před ostatními

1 970 Kč I AK07847 I Břeclav a okolí I
Není žádný důvod, proč by měli pedagogové přijmout hlasové problémy jako nevyhnutelnou součást povolání. Hlas je základním nástrojem komunikace pedagogů. Jejich schopnost vyjadřovat se hlasem má zásadní vliv na efektivitu výuky a interakci s žáky. Přesto se zdá, že řada učitelů a učitelek se během své pregraduální přípravy nebo i dosavadní pedagogické praxe vůbec nesetkala s informacemi o správném tvoření hlasu a vhodné realizaci mluveného projevu. Nesprávná hlasová technika, nadměrný fonační tlak na hlasivky, křik, mluvení v nevhodné hlasové poloze, nadměrná hlasová zátěž a především nedostatečná, v mnoha případech zcela chybějící hlasová hygiena, jsou rizikové faktory, které ohrožují všechny skupiny pedagogů.
Podrobnější informace
David Vaculík, profesionální herec, působící ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. Svou 27 letou praxi s veřejným vystupováním a prací s hlasem předává formou seminářů a individuálních konzultací. Ve svém kurzu klade důraz na praktickou rétoriku, správnou realizaci hlasového projevu a dýchání, probereme témata dotýkající se řečnických a prezentačních dovedností. Seminář lze realizovat pro celý ped. sbor.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Gymnázia
Cena
1970.00 Kč
Akreditace
neakreditováno_2023
Rozsah hodin
5hod.
Konkrétní místo
Břeclav, Sovadinova 45
Lektor
David Vaculík
Garant
PaedDr. Magda Zálešáková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?