První pomoc na školních akcích aneb Už se výletu nemusíme bát

740 Kč I AK07810 I Znojmo a okolí I
Školy v přírodě, lyžařské kurzy, tábory, školní výlety nebo jen obyčejná hodina tělocviku. Na všech těchto akcích může dojít k úrazu nebo nemoci dítěte, které vyžaduje poskytnutí PP. V tomto semináři budeme rozebírat běžnější, ale o to častější stavy. Kdy jet s dítětem do nemocnice vlastním vozem? Kdy volat rodiče a kdy záchrannou službu? Musím s sebou vozit lékárničku a je v ní nějaká povinná výbava? Na tyto a jiné otázky se pokusíme odpovědět. Účast. budou seznámeni se základy hygieny a epidemiologie, jak vést povinnou zdrav. dokumentaci, co je vhodné mít v lékárničce apod. Dále budou probrány různé stavy, vyžadující poskyt. PP - kolapsy, horečky, bolesti břicha, úrazy a jiné. Výuka je v souladu s § 8 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veř. zdraví a o změně někt. souv. zákonů a navaz. vyhl. č. 422/2013 Sb., kterou se mění vyhl. MZ č. 106/2001 Sb., o hyg. požadavcích na zotav. akce pro děti, ve znění pozd. předpisů. Seminář nenahrazuje vzděl. program Zdravotník zotavovacích aktivit.
Podrobnější informace
Lektor Bc. Jan Jasenský, DiS. je záchranář specialista - přes 13 let praxe na záchranné službě, letecké záchranné službě, s praxí na Krajském zdravotnickém operačním středisku. Je členem lektorského týmu ZZS a odborník ve svém oboru.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Cena
740.00 Kč
Akreditace
neakreditováno_2023
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor
Bc. Jan Jasenský, DiS.
Garant
Dobroslava Paličková
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?