iDZ JMK_Motivačně intervenční pedagogická a výchovná práce s dospívajícími_ZDARMA

0 Kč I AK07445 I Znojmo a okolí I
Seminář představuje některá vývojová specifika současných dospívajících, a to z pohledu psychologického, pedagogického i masmediálně – kulturního (vyspělost, postoj k autoritám, vnímání práv a povinností, orientace na výkon, význam masmédií v životě apod.) a všímá si postojových a hodnotových rozdílů oproti minulosti jako východiska pro pedagogickou práci a výchovné působení při práci s nimi. Ryze prakticky, modelově a prožitkově představuje některé postupy a nástroje využitelné při pedagogické motivačně intervenční a výchovné práci s touto cílovou skupinou při formování a modifikaci některých vzorců chování ve školním prostředí. Stejně tak předkládá modelové situace, jejich rozbor, interpretaci a inspiraci pro zvládání některých interakcí týkajících se výuky a vzdělávání či výchovného působení.
Podrobnější informace
Zveme Vás na akci, která je pořádána v rámci projektu Implementace DZ JMK, aktivita KA03-4 Podpora pedagogických pracovníků v oblasti práce s individuálními potřebami každého žáka. Akce je financována z projektu iDZ JMK a je určena pro SŠ, VOŠ a II.st. ZŠ. Lektor: Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník - psycholog, pedagog, sociální pedagog, terapeut, adiktolog (odborník na závislosti) dle zákona č. 96/2004 Sb.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Střední odborné školy
Cena
0.00 Kč
Akreditace
MSMT-28659/2022-3-1030
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Znojmo, Jana Palacha 11
Lektor
Mgr. et Mgr. et Mgr. Jan Zahradník
Garant
Dobroslava Paličková
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?