Hospitace a její výstupy - jak je využít k profesnímu rozvoji pedagoga i celé sborovny

1 850 Kč I AK06826 I Brno a okolí I
Vzdělávací program je orientován na rozvojový potenciál ve vztahu k pracovníkům. Správně nastavená strategie hospitační činnosti může tento potenciál nastartovat. Propojení hospitační činnosti s hodnotícími rozhovory umožňuje zaměřit pozornost na minulé úspěchy, přítomné zdroje a budoucí možnosti. Tímto postupem je eliminováno přílišné zaměření na minulé neúspěchy. Pozornost je věnována vytýčení vizí a cílů, taktéž způsobu, jak toho dosáhnout, tedy mapování zdrojů a možnostem podporování. Obsah kurzu: - vize a cíle v hospitační činnosti (cíle dlouhodobé, cíle na daný školní rok), - hospitační týmy, - jak využít sebehodnocení učitele jako východiska pro hospitační činnost, - předhospitační rozhovor, - vzájemné hospitace a náslechy, - pohospitační rozhovor, - hodnotící rozhovor, - nastavení profesního rozvoje pedagoga v návaznosti na výstupy hodnotícího rozhovoru, - pozorovací arch úspěchů, - podpora sebereflexe učitele.
Podrobnější informace
Určeno pro vedoucí pracovníky všech typů škol. Získáte informace o metodách a formách provádění hospitací. Cílem semináře je naučit vás, abyste se dokázali připravit na dobře vedenou hospitaci. Pokusíme se definovat předmět hospitace v návaznosti na splnění cíle hospitace. Vyhodnotíme efektivitu pohospitačních rozhovorů a hodnotících rozhovorů.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Střední odborné školy
Cena
1850.00 Kč
Akreditace
neakreditováno_2023
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
Ing. Renata Skýpalová, Ph.D.
Garant
Mgr. Monika Součková
Vhodné pro hrazení ze šablon
řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?