Vzdělávání pohledem z kraje

radni

 

Jarní měsíce letošního roku opět přinesly řadu novinek z oblasti krajského školství. Velkou radost mám především ze zvládnutých přijímacích zkoušek, které nám konečně poskytly cenná data o tom, kam chtějí směřovat naši žáci.

 

Letos nám na jižní Moravě vyšlo z 9. tříd 11 800 žáků, přičemž námi zřizované střední školy nabízely pro školní rok 2024/2025 celkem 12 800 míst a školy jiných zřizovatelů asi 2 600 míst. Na krajských školách jsme nabídli 7 540 míst v maturitních oborech, z nichž 1 330 tvořila gymnázia a 840 lycea. Ukázalo se, že vsadit na lycejní druh vzdělávání byla dobrá volba. Napříč krajem se nám tato místa zaplnila a částečně srovnala převis poptávky po obecných gymnáziích. Osobně jsem rád, že dokážeme nabídnout všeobecné vzdělání, které obsahuje odborné zaměření a usnadňuje průchod na vysokou školu, kam ostatně míří většina jejich absolventů. Dobrá zpráva také je, že 94 % uchazečů se na vybrané střední školy dostalo už v prvním kole přijímacích zkoušek. Pouhých 700 žáků muselo absolvovat druhé kolo, ve kterém si mohli vybírat z téměř 700 míst v maturitních a 1 100 míst v učebních oborech.


Opomenout nemohu ani téma nepedagogických pracovníků, které bylo velmi diskutováno. Jak jsem slíbil, Jihomoravský kraj vyčlenil 150 mil. korun ze svého rozpočtu na dofinancování dotčených úvazků, a to pro případ, že by ministerstvo škrtalo tyto rozpočtové prostředky. Musím s radostí sdělit, že nakonec to vypadá, že bude dofinancování potřebné pouze do výše přibližně 15 mil. korun a ušetřené rezervní prostředky proinvestujeme do vybavení škol.


Ostatně investice do krajského školství jsou mým hlavním tématem několik posledních měsíců. Všechno totiž směřuje k tomu, že bude změněn RUD (způsob přerozdělování sdílených daní na kraje), což bude znamenat několik miliard navíc do krajského rozpočtu. Právě proto jsme obratem začali připravovat investice, které bychom rádi zrealizovali. Již bylo schváleno, že postavíme nové inovativní centrum a dílny na střední škole v Kyjově za přibližně 255 mil. korun. Dále se připravuje velká investice na Jílové, kde by v areálu školy měla vzniknout nová budova, která nahradí všechna dislokační pracoviště. Tento projekt by měl stát okolo 500 mil. korun. Jsme velmi proaktivní a společně s radním pro investice objíždíme velké množství škol, abychom byli projektově připraveni. Vedle toho připomínám, že v září otevřeme úplně nové gymnázium na Pionýrské a také pavilon na Charbulce.


Vynechat nemohu ani IDZ JMK, díky kterému bude VIM moci realizovat vzdělávání managementu škol či profesně posouvat naše pedagogy. Svěřenou a posílenou oblastí je také kariérové poradenství, které považujeme za nezbytnou součást podpory našich studentů.


Závěrem bych chtěl všem popřát klidné letní prázdniny. Doufám, že si odpočinete a nasbíráte potřebnou energii do dalších školských let.


Děkuji za vaši práci!


Karel Jurka
radní Jimoravského kraje

 

Další články