Vzdělávání pohledem z kraje

radní jurka

 

Při střídání na pozici radního odpovědného za krajské školství by mě nenapadlo, jak dynamické prostředí mě čeká. Poslední tři měsíce, od vydání posledního zpravodaje, jsem znovu strávil v terénu a denním kontaktu s nejrůznějšími aktéry vzdělávací politiky.

 

Nejprve bych se chtěl krátce zmínit o situaci s financováním nepedagogických pracovníků. Pochopitelně jsem vnímal tuto záležitost jako stěžejní agendu, a proto jsem také byl v permanentním kontaktu se zástupci MŠMT. Říkali jsme od počátku, že zřizované školy rozhodně nenecháme hromadně propouštět potřebné zaměstnance, a proto jsme vyčlenili v krajském rozpočtu rezervu ve výši 150 milionů korun na případné dofinancování úvazků. Dnes, když píšu tyto řádky, se zdá, že budou navýšeny prostředky ministerstva i na tuto oblast a Jihomoravský kraj bude moci alokované prostředky využít jiným způsobem.


Pozornost jsme také upínali na přijímací řízení. Musím konstatovat, že konečnou podobu systému považuji za úspěch. Podařilo se digitalizovat oblast, která dlouhé roky sužovala školy v papírování a byla velmi nepřehledná. Chápu i porodní bolesti, které digitalizaci doprovázely, ale naštěstí vše dobře skončilo. Velká spousta lidí si neuvědomuje, že tento nový systém přináší jeden obrovský benefit. Konečně totiž na tvrdých datech uvidíme, jakým způsobem žadatelé kombinují preferované střední školy. To je pro nás velmi cenné v plánování struktury středoškolských oborů. Celý proces výběru školy jsme z krajské pozice doprovázeli druhým ročníkem kampaně „nevim kam“, kterou mohli žáci i rodiče vidět na sociálních sítích, nebo přímo na webu. Také letos se nám podařilo zasáhnout statisíce sledujících, čímž se platforma stala dobrým rádcem na cestě za výběrem budoucího směřování.


Nemohu právě v tomto příspěvku nezmínit i setkání Odborné rady VIM, kterou jsem svolal i s novým váženým členem – Jiřím Nantlem. Výsledkem našeho jednání je opětovné vyhlášení sběru nominací na ocenění Zlatý tahák. Chceme ocenit tahouny týmu, ale i vzdělávací instituce. Odborná i laická veřejnost své návrhy může skrze web www.zlatytahak.cz zasílat do konce dubna.


Na začátku svého funkčního období jsem slíbil, že budu vždy všem naslouchat a nablízku. Své slovo držím, a proto jsem ihned po novém roce navázal na regionální porady. Jsem rád, že v Blansku se mi dostalo velmi přátelského přijetí od všech zástupců středních škol z okresu. Nyní následuje období, kdy budu účasten jednání vedení kraje se starosty všech regionů. Rovněž jsem také navštívil řadu našich škol, z nichž bych rád jednu vypíchnul. Společně s dalšími zástupci kraje jsem byl na brněnské Charbulce, kde právě dokončujeme stavbu nového pavilonu. Jedná se o unikátní projekt, který dotvoří kvalitní zázemí školy. Bylo potvrzeno, že všechny termíny se stíhají a studenti se tak od nového školního roku budou moci těšit z nových prostor. Rovněž i nové brněnské gymnázium už dostává jasné obrysy a také zde očekáváme otevření slibovaných tříd od září tohoto roku.


Těmito pozitivními zprávami končím své tradiční okénko a těším se na budoucí spolupráci!


S přátelským pozdravem,
Karel Jurka
radní Jihomoravského kraje

 

Další články