Výzva Šablony pro MŠ a ZŠ I vyhlášena

učitelé

 

Dne 25. 5. 2022 byla vyhlášena dlouho očekávaná výzva OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I.

 

Oprávněnými žadateli v této výzvě jsou:

  • mateřské školy,
  • základní školy,
  • školní družiny,
  • školní kluby,
  • střediska volného času,
  • základní umělecké školy,
  • pedagogicko-psychologické poradny (sdílení školní psychologové a sdílení školní speciální pedagogové pro ZŠ s maximálním počtem 179 žáků).

 

Veškerou dokumentaci potřebnou pro podání žádosti o podporu najdete na https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/.

 

Pro šablony Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání nabízíme všechna témata a formy vzdělávání – akreditované i neakreditované kurzy, kvalifikační a specializační studia, stáže, supervize, mentoring i koučink.

 

Oddělení projektové podpory VIM pak nabízí školám a školským zařízením z Jihomoravského kraje konzultace při zpracování žádostí o podporu.

Další články