Úvodní slovo ředitelky VIM

p. Sapíková

Je potřeba si uvědomit, že AI není hrozbou. Díky využívání nástrojů AI ve školství se definitivně promění práce pedagogů i jejich žáků. Generativní umělá inteligence může posunout hranice bádání i kreativity a ušetřit čas pro to podstatné. Již dnes nabízí značné usnadnění práce pedagogů – počínaje přípravou na hodinu, vytvářením individuálních plánů, tvorbou výukových materiálů a kvízů, až po zadávání a vyhodnocování domácích úkolů či písemek. 

 


Umělá inteligence však pomáhá i žákům, a to s rozvojem jejich dovedností, zatraktivněním výuky při uplatnění principu mezipředmětové integrace a je zdrojem informací pro jejich vlastní vzdělávání. Špatným řešením by tedy bylo žákům používání těchto nástrojů zakazovat. Na vedení škol a jednotlivých pedagozích však bude rozhodnutí, do jaké míry tyto nástroje umožní žákům používat. A protože největší technologická revoluce zasáhla i do našich životů ve VIM, realizovali jsme kromě řady uskutečněných jarních seminářů a červnového workshopu zaměřeného na praktické využití nástrojů umělé inteligence na ZŠ a SŠ, na který bychom rádi v říjnu navázali odbornou konferenci, věnovanou mj. právním aspektům či plagiátorství, na přípravě některých článků tohoto zpravodaje jsme spolupracovali s chatovacímrobotem a dalšími aplikacemi.


A i když umělá inteligence dobývá svět, prostor v našem zpravodaji věnujeme pochopitelně i dalším důležitým tématům a informacím, které vám pomohou k úspěšnému startu do nového školního roku.


Společně s chatovacím robotem vám přeji otevřenost vůči novinkám a změnám, dostatek energie a motivace, ale také podporu a ocenění ze strany dětí, žáků, jejich rodičů i vašich kolegů. Buďte si jisti, že vaše úsilí má ohromný dopad na životy mnoha lidí a ovlivňuje budoucnost našeho světa.

Další články