Úvodní slovo ředitelky VIM

Ing. Sapíková Leona, MPA, LL.M. Ředitelka organizace

Je potřeba si uvědomit, že AI není hrozbou. Díky využívání nástrojů AI ve školství 
se definitivně promění práce pedagogů 
i jejich žáků. Generativní umělá inteligence 
může posunout hranice bádání i kreativity 
a ušetřit čas pro to podstatné. Již dnes nabízí značné usnadnění práce pedagogů – 
počínaje přípravou na hodinu, vytvářením 
individuálních plánů, tvorbou výukových 
materiálů a kvízů, až po zadávání a vyhodnocování domácích úkolů či písemek. 

 


Umělá inteligence však pomáhá i žákům, a to s rozvojem jejich dovedností, 
zatraktivněním výuky při uplatnění principu mezipředmětové integrace a je zdrojem informací pro jejich vlastní vzdělávání. 
Špatným řešením by tedy bylo žákům 
používání těchto nástrojů zakazovat. Na 
vedení škol a jednotlivých pedagozích 
však bude rozhodnutí, do jaké míry tyto 
nástroje umožní žákům používat. A protože největší technologická revoluce zasáhla i do našich životů ve VIM, 
realizovali jsme kromě řady uskutečněných jarních seminářů a červnového 
workshopu zaměřeného na praktické 
využití nástrojů umělé inteligence na ZŠ 
a SŠ, na který bychom rádi v říjnu navázali odbornou konferenci, věnovanou mj. 
právním aspektům či plagiátorství, na 
přípravě některých článků tohoto zpravodaje jsme spolupracovali s chatovacím
robotem a dalšími aplikacemi.


A i když umělá inteligence dobývá svět, 
prostor v našem zpravodaji věnujeme 
pochopitelně i dalším důležitým tématům a informacím, které vám pomohou 
k úspěšnému startu do nového školního 
roku.


Společně s chatovacím robotem vám 
přeji otevřenost vůči novinkám a změnám, dostatek energie a motivace, ale 
také podporu a ocenění ze strany dětí, 
žáků, jejich rodičů i vašich kolegů. Buďte 
si jisti, že vaše úsilí má ohromný dopad na 
životy mnoha lidí a ovlivňuje budoucnost 
našeho světa.

Další články