Těžká hlava boduje u studentů, videa na TikToku mají přes milion zhlédnutí

Hlava plná

 

Necelý měsíc od spuštění kampaně “Těžká hlava” se příspěvky dostaly ke statisícům uživatel. Videa na TikToku, která zobrazují čtyři nejčastěšjí typy duševních poruch u dětí a mladistvých, vidělo přes 250 000 uživatelů a spoty mají celkově přes 1 400 000 zhlédnutí.

 

Stejnojmenný Instagramový profil zatím oslovil přes 240 000 uživatelů. Kampaň, kterou symbolizuje kámen na hlavě, pomáhá zvládnout mladistvým problémy v oblasti duševního zdraví.

 

Součástí kampaně je nový web ve formě rozcestníku na jednotlivá místa pomoci. „Duševní zdraví je jedním z prioritních témat vedení kraje, proto mu věnujeme nejen finanční podporu, ale snažíme se o větší osvětu. Dodnes však neexistoval v Jihomoravském kraji ani ucelený portál, který by nabídl přehled jednotlivých organizací, které pomohou v nesnázích. Nejen dospívající, ale i učitelé nebo rodiče najdou pomoc snadněji. Zároveň obsahuje kontakty i na telefonickou odbornou linku, kam je možné se obracet v těch nejzávažnějších případech,” vysvětlila Jana Holomčík Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku.

 

Komunikace však neprobíhá pouze v online prostoru. Ve všech okresních městech jsou vylepeny plakáty nebo umístěny CLV s motivy kampaně u škol, na zastávkách MHD a dalších místech. Zároveň všechny školy v Jihomoravském kraji obdrží materiál k vystavení ve škole a v plánu je i roadshow s výchovnými poradci. „Považujeme za důležité, aby se školní psychologové, výchovní poradci a další pedagogické profese ztotožnili s kampaní a pracovali s portálem. Vnímáme, že část žáků se kvůli stigmatu ostýchá řešit problémy s duševním zdravím, takže anonymní cesta podpory pro ně může být lehčím řešením,” komentuje Karel Jurka, radní pro školství.

 

Právě práce v terénu je další složkou podpory v oblasti duševního zdraví. Návrh krajského rozpočtu na rok 2024 počítá s tím, že se budou opětovně školám dofinancovávat zmíněné podpůrné profese. Náklady přitom mohou překročit částku 30 milionů korun za rok. Zároveň Vzdělávací institut pro Moravu, který je autorem a realizátorem kampaně Těžká hlava, obdrží účelové prostředky, aby mohl vzdělávat pedagogy v oblasti duševního zdraví.

 

Tisková zprávy ke spuštění kampaně dostupná zde: https://www.jmk.cz/content/28736

Případné dotazy zodpoví manažer projektu: soska@vim-jmk.cz 

Další články