Šablony OP JAK – konzultace pro žadatele

Pedagogický sbor

 

Školám a školským zařízením z Jihomoravského kraje nabízíme zdarma konzultace při zpracování projektových žádosti do výzvy Šablony OP JAK. Ukončení příjmu projektových žádostí pro mateřské školy, základní školy, školní družiny, školní kluby, střediska volného času a základní umělecké školy je 28. 4. 2023 ve 14:00.

 

Konzultace probíhají osobně v Brně, emailem nebo telefonicky.
 

Kontakt:

Mgr. Zuzana Zounková

tel. 543 426 067, 732 962 012

projektova.podpora@vim-jmk.cz

Další články