Projekt Prevence v JMK 2023

seminář

 

Vzdělávací institut pro Moravu realizuje od června do prosince 2023 s pověřením Krajského úřadu Jihomoravského kraje projekt Prevence v JMK 2023 (evidenční číslo projektu: PRCH-KP-007/2023). Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení výskytu rizikového chování a k podpoře duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání v Jihomoravském kraji.

 

Projekt sestává ze dvou aktivit, které jsou pro cílové skupiny zdarma:

 

1) Akreditované vzdělávání pedagogických pracovníků

Kurzy jsou určeny pedagogickým pracovníkům mateřských, základních a středních škol, středisek volného času, školních družin a školních klubů z Jihomoravského kraje.

Na jednotlivé vzdělávací akce se můžete přihlásit přes tlačítko na konci tohoto článku.

 

2) Program pro žáky základních a středních škol

Program pro třídy zahrnuje specifickou primární prevenci (všeobecnou) - adaptační program (8 vyučovacích hodin) a navazující program v oblasti duševního zdraví zaměřený na wellbeing a digitální wellbeing (2 x 3 vyučovací hodiny).

U této aktivity je již kapacita naplněna.

 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2023.

 

 

Další články