OP JAK – Šablony II

projekty

 

V září 2024 je plánováno vyhlášení výzev v tzv. druhé vlně šablon OP JAK. Bude se jednat o výzvu Šablony pro MŠ a ZŠ II, v níž budou mezi oprávněné žadatele patřit

 

  • mateřské školy,
  • základní školy včetně školních družin a školních klubů,
  • základní umělecké školy,
  • střediska volného času.

 

Předpokládané období příjmu žádostí o podporu v této výzvě je září 2024–září 2025.

 

Ve výzvě Šablony pro SŠ a VOŠ II budou moci o podporu žádat

 

  • střední školy,
  • vyšší odborné školy,
  • domovy mládeže,
  • internáty.

 

Příjem žádostí v této výzvě by měl probíhat v období září 2024–listopad 2025.

 

Doporučujeme sledovat webové stránky OP JAK, kde najdete aktuální informace například o zařazení personálních pozic do druhé vlny šablon.

 

Oddělení projektové podpory VIM bude v souvislosti s vyhlášením těchto výzev školám z Jihomoravského kraje opět poskytovat zdarma poradenství při přípravě jejich projektových žádostí.

Další články