Dotace na prázdninové jazykové kurzy pro děti z Ukrajiny

žáci na kurzu

 

MŠMT vyhlásilo výzvu na podporu intenzivních jazykových kurzů pro děti ve věku 6 až 18 let – osoby, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny.

 

Dotace je určena na prezenční kurzy češtiny jako druhého jazyka konané v období od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022. Výše dotace na jeden jazykový kurz v rozsahu 20 vyučovacích hodin pro skupinu 6–12 dětí, který je realizován v rozsahu 2–4 hodiny denně, minimálně 4 dny v týdnu je 10 000 Kč.

 

Oprávněným žadatelem v této výzvě jsou mimo jiné právnické osoby vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsané ve školském rejstříku.

 

Žádost o poskytnutí dotace se vyplňuje v systému ISPROM na adrese https://isprom.msmt.cz a musí být podána nejpozději do 1. 7. 2022. Plné znění výzvy je k dispozici na https://www.msmt.cz/mladez/prazdninove-jazykove-kurzy-pro-deti-cizince-migrujici-z.

Další články