Prevence v Jihomoravském kraji

Program: MŠMT, prevence rizikového chování a podpora duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022

Trvání projektu: 08–12/2022 (5 měsíců)

Registrační číslo projektu: PRCH-KP_0006/2022

 

 

Popis projektu

Projekt je primárně zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání v Jihomoravském kraji akreditované v oblasti Prevence a podpora bezpečného prostředí. Kurzy DVPP jsou dle potřeb cílové skupiny organizovány jako otevřené nebo formou tzv. sboroven. Součástí projektu je také realizace programu specifické primární prevence (všeobecné) pro žáky základních a středních škol v Jihomoravském kraji.

 

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je přispět ke snížení výskytu rizikového chování a k vytváření vhodného prostředí pro duševní pohodu a zdravý rozvoj žáků ve školách a školských zařízeních pro zájmové vzdělávání v Jihomoravském kraji, a to prostřednictvím vzdělávání pedagogických pracovníků a realizace programu specifické primární prevence ve školách.
 

Kontaktní osoby

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka,
tel.: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@vim-jmk.cz

Mgr. Zuzana Zounková, manažerka projektu,
tel.: +420 543 426 067, e-mail: zounkova@vim-jmk.cz

Mgr. Monika Součková, odborná garantka a metodička,
tel.: +420 543 426 038, e-mail: souckova@vim-jmk.cz

Ing. Mgr. Alena Tělupilová, vedoucí oddělení projektové podpory,
tel.: +420 543 426 066, e-mail: telupilova@vim-jmk.cz
 

Realizace projektu byla podpořena MŠMT v rámci Výzvy pro podávání žádostí na aktivity v oblasti primární prevence rizikového chování a podpory duševního zdraví ve školách a školských zařízeních pro rok 2022.