Mobility zaměstnanců VIM

Program: Erasmus+, klíčová akce 1: Vzdělávací mobilita jednotlivců

Trvání projektu: 09/2022–08/2023 (12 měsíců)

Registrační číslo projektu: 2022-1-CZ01-KA122-VET-000074125

 

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na spolupráci se zahraničními organizacemi, které poskytují další vzdělávání pedagogických pracovníků. Vybraní zaměstnanci VIM budou v těchto organizacích stínovat práci svých zahraničních kolegů. Nové poznatky, které touto cestou VIM získá, podpoří další rozvoj a inovování naší nabídky DVPP pro pracovníky škol a školských zařízení.
 

Cíl projektu

Získat nové znalosti a kompetence, díky kterým budeme moci rozvíjet a inovovat naše kurzy dalšího odborného vzdělávání pro pracovníky škol a školských zařízení.
 

Kontaktní osoby

Ing. Leona Sapíková, MPA, LL.M., ředitelka,
tel.: +420 543 426 011, e-mail: reditelka@vim-jmk.cz

Mgr. Zuzana Zounková, manažerka projektu,
tel.: +420 543 426 067 e-mail: zounkova@vim-jmk.cz

Ing. Mgr. Alena Tělupilová, vedoucí oddělení projektové podpory,
tel.: +420 543 426 066, e-mail: telupilova@vim-jmk.cz