OP JAK - výzva pro Šablony

Oddělení projektové podpory VIM nabízí školám a školským zařízením z Jihomoravského kraje zdarma konzultace při zpracování žádostí o podporu do výzev OP JAK Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Konzultace poskytujeme osobně, emailem a telefonicky.

Bližší informace ke konzultacím:
Mgr. Zuzana Zounková
tel. 543 426 067, 732 962 012
projektova.podpora@vim-jmk.cz


OP JAK - výzva pro Šablony MŠ a ZŠ I
OP JAK - výzva pro Šablony SŠ a VOŠ I

 

Šablony pro MŠ a ZŠ I

Podání žádosti o podporu: 25. 5. 2022 – 28. 4. 2023
Podrobné informace:
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_002-sablony-pro-ms-a-zs-i/

Jako poskytovatel DVPP nabízíme pro šablonu Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání pro MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, SVČ a ZUŠ akreditované i neakreditované kurzy, stáže, supervize/mentoring/koučink.
Kurzy DVPP realizujeme v prezenční i distanční formě, jako otevřené kurzy, kurzy na míru podle potřeb konkrétní školy (například pro sborovny).

V rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I u nás můžete absolvovat i kvalifikační či specializační studia.

V současné chvíli nabízíme DVPP pro všechna témata výzvy:

 • čtenářská pre/gramotnost
 • matematická pre/gramotnost
 • umělecká gramotnost
 • cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce
 • projektová výuka
 • přírodovědné a technické vzdělávání
 • EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • vzdělávání s využitím nových technologií
 • kulturní povědomí a vyjádření
 • historické povědomí, výuka moderních dějin
 • formativní hodnocení
 • rozvoj podnikavosti a kreativity
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků
 • well-being a psychohygiena
 • pedagogická diagnostika
 • kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
 • genderová tematika v obsahu vzdělávání
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích
 • občanské vzdělávání a demokratické myšlení
 • individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka
 • inovace ŠVP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení
 • řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu
 • logopedie a primární logopedická prevence
 • práce s dvouletými dětmi v mateřské škole
 • zážitková pedagogika
 • alternativní/inovativní formy výuky
 • výuka češtiny jako druhého jazyka
 • podpora uvádějících/provázejících učitelů
 • profesní rozvoj ostatních pracovníků ve vzdělávání

Nabídka konkrétních kurzů bude doplněna.

Bližší informace ke kurzům DVPP:
PhDr. Jarmila Smetanová - smetanova@vim-jmk.cz
Mgr. Vít Krčál – krcal@vim-jmk.cz

 

Šablony pro SŠ a VOŠ I

Podání žádosti o podporu: 30. 5. 2022 – 30. 11. 2022
Podrobné informace:
https://opjak.cz/vyzvy/vyzva-c-02_22_003-sablony-pro-ss-a-vos-i/

Jako poskytovatel DVPP nabízíme pro šablonu Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání pro SŠ a VOŠ akreditované i neakreditované kurzy, stáže, supervize/mentoring/koučink.
Kurzy DVPP realizujeme v prezenční i distanční formě, jako otevřené kurzy, kurzy na míru podle potřeb konkrétní školy (například pro sborovny).

V rámci výzvy Šablony pro SŠ a VOŠ I u nás můžete absolvovat i kvalifikační či specializační studia.

V současné chvíli nabízíme DVPP pro všechna témata výzvy:

 • čtenářská gramotnost
 • matematická gramotnost
 • umělecká gramotnost
 • cizí jazyky/komunikace v cizím jazyce
 • inkluze
 • projektová výuka
 • přírodovědné a technické vzdělávání
 • EVVO (environmentální vzdělávání, výchova a osvěta) a vzdělávání pro udržitelný rozvoj
 • vzdělávání s využitím nových technologií
 • kulturní povědomí a vyjádření
 • historické povědomí, výuka moderních dějin
 • formativní hodnocení
 • rozvoj podnikavosti a kreativity
 • spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci dětí a žáků
 • well-being a psychohygiena
 • pedagogická diagnostika
 • kariérové poradenství včetně identifikace a rozvoje nadání
 • genderová tematika v obsahu vzdělávání
 • propojování formálního a neformálního vzdělávání
 • mediální gramotnost, prevence kyberšikany, chování na sociálních sítích
 • občanské vzdělávání a demokratické myšlení
 • individualizace vzdělávání a vedení portfolia dítěte/žáka
 • inovace ŠVP/ŠAP/Koncepce rozvoje školy/školského zařízení
 • řízení organizace, leadership a řízení pedagogického procesu
 • logopedie a primární logopedická prevence (pouze pro střední a vyšší odborné školy pedagogického zaměření)
 • práce s dvouletými dětmi v mateřské škole (pouze pro střední a vyšší odborné školy pedagogického zaměření)
 • zážitková pedagogika
 • alternativní/inovativní formy výuky
 • výuka češtiny jako druhého jazyka/li>
 • podpora uvádějících/provázejících učitelů
 • odborná témata zaměřená na konkrétní obory středního a vyššího odborného vzdělání a vzdělání v konzervatoři
 • profesní rozvoj ostatních pracovníků ve vzdělávání

Nabídka konkrétních kurzů bude doplněna.

Bližší informace ke kurzům DVPP:
PhDr. Jarmila Smetanová – smetanova@vim-jmk.cz
Mgr. Vít Krčál – krcal@vim-jmk.cz