Podpora přirozeného vývoje dítěte v MŠ

1 280 Kč I AK07307 I Brno a okolí I
Program je zaměřený na přirozený vývoj (motorika, smyslové vnímání a řeč) u dítěte a jeho následného rozvoje pomocí herních aktivit v MŠ. Na sounáležitost vývoje motoriky, smyslového vnímání a řeči v předškolním věku. Na propojenost vývoje motoriky, smyslového vnímání a řeči se vzdělávacími schopnostmi, možnostmi a dovednostmi dítěte v MŠ. Na ukázky herně-pohybových aktivit, materiálů a pomůcek pro podporu rozvoje vývoje dětí v MŠ pro cílenější přípravu do ZŠ.
Podrobnější informace
Osnova: 1. Fyziologický (přirozený) vývoj dítěte v MŠ. 2. Vývojové oslabení dítěte v MŠ (motorika, smyslové vnímání a řeč), pedagogická diagnostika a podpora v podpůrných opatřeních 1. stupně u dítěte s vývojovým oslabením. 3. Rizika oslabeného vývoje dítěte v MŠ (opožděný řečový vývoj, specifické poruchy učení). 4. Pohybové a manipulační aktivity na podporu motorického vývoje (hrubá, jemná motorika a grafomotorika). 5. Hry na podporu propojení sluchového, zrakového a hmatového vnímání. 6.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
Cena
1280.00 Kč
Akreditace
MSMT-8606/2023-3-462
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
PhDr. Renáta Jurčíková
Garant
Naďa Zhořová
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.
 

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?