Veletrhy vzdělávání


Aktuální veletrhy

XXV. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ, Břeclav (*pdf)
plakát VELETRH VZDÉLÁVÁNÍ, Břeclav (*pdf)

 

XXV. VELETRH VZDĚLÁVÁNÍ, Hodonín (*pdf)
plakát VELETRH VZDÉLÁVÁNÍ, Hodonín (*pdf)

 

Komu jsou veletrhy určeny a proč se jich účastnit

Veletrhy organizujeme především pro žáky 8. a 9. tříd základních škol, abychom jim nabídli možnosti jejich budoucí kariéry a vzdělávání na středních školách různého oborového zaměření. Veletrhy těmto žákům a jejich rodičům každoročně pomáhají při výběru vhodné školy/oboru. Žáci zde mají také možnost využít kariérového poradenství nabízeného Úřadem práce.

Veletrhy jsou vhodným místem i pro další zájemce z řad laické i odborné veřejnosti, kteří sledují problematiku středního školství.  

 

Jak veletrhy probíhají

Jedná se vždy o dvoudenní akce. V den konání veletrhů probíhá nejprve slavnostní přivítání hostů s kulturním vystoupením některé z vystavujících škol. K pravidelným hostům patří například zástupci Jihomoravského kraje, České školní inspekce, MŠMT, dále starostové okolních obcí a měst. 

Veletrhy se po tomto slavnostním aktu otevírají veřejnosti. V jednotlivých stáncích zástupci středních škol prezentují svoji nabídku oborů vzdělávání. Na pódiu současně probíhá kulturní program, který si připravují vystavující školy (prezentace škol na pódiu je dobrovolná). 

V dopoledních hodinách se veletrhů účastní zpravidla učitelé se žáky 8. a 9. tříd základních škol a v odpoledních hodinách přicházejí rodiče s jednotlivými žáky z regionů Hodonínska a Břeclavska.

 

Místo konání

  • Břeclav – Dům školství, 17. listopadu 2995, 690 02 Břeclav
  • Hodonín – Dům kultury, Horní Valy 3747/6, 695 01 Hodonín

 

Kontaktní osoby

Veletrhy Břeclav

Ing. Stanislava Mrkvová, mrkvova@vim-jmk.cz, tel.: +420 728 582 420

 

Veletrhy Hodonín

PaedDr. Magda Zálešáková, zalesakova@vim-jmk.cz, tel.: +420 603 867 660

 

Zprávy z minulých ročníků 

XXIII. Veletrhy vzdělávání Hodonín a Břeclav 2019

XXII. Veletrh vzdělávání Hodonín 2018

XXII. Veletrh vzdělávání Břeclav 2018

 

Vzdělávací institut pro Moravu pořádá každoročně v říjnu dva veletrhy vzdělávání – v Hodoníně a v Břeclavi. Veletrhy nabízejí středním školám možnost osobní prezentace své nabídky oborů vzdělávání. Školy zde mají jedinečnou příležitost vzbudit u žáků zájem o své obory a získat tak potencionální žáky do svých lavic. Možnost prezentace je nabízena také středním školám mimo Jihomoravský kraj. Tyto školy zde mohou mimo jiné představit žákům obory, které nejsou v nabídce středních škol v Jihomoravském kraji. Zástupci vystavujících škol dále mohou využít osobních setkání k navázání či prohloubení spolupráce s jinými školami.