Informace o provozu podatelny


1. Umístění a úřední hodiny podatelny
2. Adresa pro doručování dokumentů
3. Příjem dokumentů v digitální podobě (datových zpráv)
4. Přípustné formáty datové zprávy
5. Potvrzení doručení zprávy
6. Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem apod.
7. Seznam zaměstnanců určených pro zajištění příjmu elektronického podání

 

 

1. Umístění a úřední hodiny podatelny

Budova Vzdělávacího institutu pro Moravu, Hybešova 15, 602 00 Brno, místnost č. 307 PODATELNA.

 

Úřední hodiny podatelny

 

Pondělí  8:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 hod  úřední den
Úterý  8:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 hod  úřední den
Středa  8:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 hod  úřední den
Čtvrtek  8:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 hod  úřední den
Pátek  8:00 – 11:00, 12:00 – 13:00 hod  úřední den

 

2. Adresa pro doručování dokumentů

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Hybešova 15
602 00 Brno

Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument nezpracováváme.

 

3. Příjem dokumentů v digitální podobě (datových zpráv)

Podání dokumentů v digitální podobě je možné učinit podání těmito způsoby:

  • Zaslat e-mailem na elektronickou adresu podatelny podatelna@vim-jmk.cz
  • Zaslat do datové schránky ID 8952mi6

Max. velikost doručené e-mailové zprávy je 10 MB, max. velikost datové zprávy doručené do datové schránky je 20 MB.

Podání je možné učinit rovněž na těchto technických nosičích dat:

  • paměťové médium USB se souborovým systémem FAT32 nebo NTFS
  • CD nebo DVD se souborovým systémem ISO 9660

Technické nosiče se doručují na adresu podatelny a maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB. Technický nosič Vám bude vrácen pouze na výslovnou žádost.

 

4. Přípustné formáty datové zprávy

Podání nebo jeho přílohy mohou tvořit pouze soubory v povolených formátech. Přípustné formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, elektronické podatelny nebo na přenosných technických nosičích dat naleznete v seznamu níže.

 

5. Potvrzení doručení zprávy

Datové zprávy, doručené na elektronickou adresu podatelny, jsou v případě jejich přijetí potvrzovány e-mailovou zprávou ve tvaru uvedeném níže. Zpráva potvrzující doručení se odesílá na e-mailovou adresu, ze které byla doručená zpráva odeslána (pokud ji lze zjistit).

Vzor potvrzení o doručení

Vzdělávací institut pro Moravu, zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace
Vaše e-mailová zpráva, zaslaná na elektronickou adresu podatelny, byla přijata s těmito údaji:
Datum doručení: [DD.MM.RRRR HH:MM:SS]
Předmět: [předmět doručeného e-mailu]
Tato zpráva není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů.
Pravidla pro příjem dokumentů v digitální podobě jsou uvedena zde.

Doručení datové zprávy do datové schránky potvrzuje automaticky Informační systém datových schránek. 

 

6. Postup u chybného formátu zprávy, infikaci zprávy virem apod.

V případě, že zpráva nebude z technických důvodů čitelná (např. porušený soubor, nepovolený formát, zpráva infikována virem apod.), bude nepřijetí neprodleně sděleno odesílateli zasláním datové zprávy s vysvětlením příčiny nepřijetí.

 

7. Seznam zaměstnanců určených pro zajištění příjmu elektronického podání

Lucie Smejkalová, tel: + 420 543 426 021

Vaše dotazy, týkající se příjmu elektronického podání, zasílejte na elektronickou adresu podatelny, případně volejte na výše uvedené telefony.