Zabezpečený formulář pro učinění oznámení

Oznámení musí být určité a srozumitelné. Z oznámení musí být zřejmé, proti které osobě směřuje a jakého jednání se týká tak, aby bylo možné jej řádně prošetřit.
Ochrana před odvetnými opatřeními se nevztahuje na osobu, která učinila vědomě nepravdivé oznámení.
Přiložte veškeré relevantní důkazy prokazující skutečnosti uvedené v oznámení.

Povolené jsou následující typy souborů .png, .gif, .jpg, .doc, .xls, .ppt, .pdf, txt, .wav, .mp3, .mp4, docx, .mpg, .mov, .wmv, .7zip, .rar, .xls, .xlxs . Maximální velikost všech nahrávaných souborů nesmí překročit 34 MB.
Požadavky na nahrávání
Tato otázka slouží k zamezení automatického odesílání spamu.
1 + 5 =
Vyřešte tento jednoduchý matematický příklad a vložte výsledek. Např. pro 1+3 vložte 4.