Žáci s SVP v inkluzivním vzdělávání – doc. Olga Zelinková_zdarma pro pedagogy v JMK_projekt iKAP

0 Kč I AK06812 I Brno a okolí I
Lektorka nabídne pedagogům, popř. též asistentům pedagogů náměty pro práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné výuce. (Více pozornosti bude věnováno dětem s lehkou mentální retardací, se specifickými poruchami učení a s dysfázií.) Cílem semináře je aktivizace a prohloubení poznatků o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami (LMP, SPU, dysfázie). Seznámení s alternativními metodami výuky čtení. Uvědomění si především shodných momentů jednotlivých skupin žáků při inkluzivním vzdělávání., získání kompetencí pedagogických, diagnostických a prosociálních. Lektorka doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc. je docentkou pedagogických věd. Zabývá se diagnostikou a poradenstvím v oblasti specifické poruchy učení a chování v celém věkovém kontinuu od předškolního věku do dospělosti. Je prezidentkou České společnosti "Dyslexie".
Podrobnější informace
určeno pro pedagogy ZŠ Akce je realizována v rámci projektu Implementace KAP JMK II registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177 aktivita KA06-4 Vzdělávání pracovníků škol v oblasti inkluze
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Cena
0.00 Kč
Akreditace
MSMT-8237/2021-2-359
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Lektor
doc. PaedDr. Olga Zelinková, CSc.
Garant
Mgr. Eva Prokešová
Vhodné pro hrazení ze šablon
Je nám líto, ale v tuto chvíli se na akci nelze přihlásit.
Vyberte si prosím z naší nabídky nebo kontaktujte garanta akce. Děkujeme za pochopení.

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?