Vzdělávání, přístupy, podpora dětí, žáků s poruchou autistického spektra

1 750 Kč I AK06503 I Brno a okolí I
Cílem semináře je, aby účastníci z řad pedagogů získali více vědomostí o chování a myšlení dětí s poruchami autistického centra, což by mohlo přispět ke vzájemnému porozumění a pochopení. Seznámíte se s charakteristikou Aspergerova syndromu či autismu a se způsoby, přístupy a metodami v edukaci žáků. Zjistíte, jaké jsou přístupy ke stanovení Aspergerových projevů, psychoedukační přístup – podpora kognitivní, komunikační a sociální dovednosti, netypické sociální chování dětí s Aspergerovým syndromem, seznámíte se s didaktickými pomůckami.
Podrobnější informace
určeno pro pedagogy MŠ a 1. stupně ZŠ
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Cena
1750.00 Kč
Akreditace
MSMT-14478/2022-3-822
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Mgr. Eva Prokešová
Lektor
Mgr. Svatava Vyhlídalová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?