Udržitelný management inovací

AK05295 I On-line I I 0 Kč
Pokud je mým úkol vést tým v jeho rozvoji (což je vlastně takový udržitelný management inovací), tak je nejdůležitější nastavit vizi – smyl – cíl – směr. Má-li být vývoj udržitelný, musí vycházet z lidí, nikoli z vnějšku (vedení / jakýkoli další vnější prvek). Pro zajištění udržitelnosti procesu je tedy potřeba pracovat s motivací těch, kteří samotný proces budou realizovat. Mám-li zlepšovat výuku, musím dokázat o smysluplnosti zlepšování přesvědčit pedagogy. A ty přesvědčím jen skrze vnitřní motivaci – bavíme-li se o dlouhodobém přesvědčení, nikoliv o krátkodobé vnější motivaci (například zvýšením platu). Setkání tedy bude o hledání udržitelnosti vývoje – práci s motivací – nacházení a pojmenovávání odpovědí na otázky PROČ. Na řadu také přijdou úvahy nad talenty jednotlivých zaměstnanců a jejich využívání. Ideálně – pokud tomu budou účastníci otevření – se budeme bavit co nejvíc konkrétně, aby to mělo co největší přesah do reálného pracovního prostředí.
Podrobnější informace
Určeno pro management MŠ a ZŠ.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Mgr. Ivo Prokeš

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?