Matematická gramotnost – Matematika nás baví

AK05108 I Brno a okolí I I 1 500 Kč
Prožitkový seminář – jak vzbudit zájem, zvýšit výkon a zapojit žáky max. do výuky v hodinách matematiky na 1. stupni. Účastníci si osvojí metody a formy práce podporující rozvoj matematické a finanční gramotnosti, také činnosti aktivizační na koncentraci a pozornost, činnosti relaxační. Účastník by pak měl ve svých hodinách zvládnout prakticky použít, rozvinout a aplikovat průběžné motivační a aktivizační techniky podle podmínek školy, samostatné rozvinout výukové postupy a činnosti, které napomohou „vtáhnout“ děti do výuky, odstranit nudu, výuku provádět pestrou a zajímavou formou tak, aby se vytvářel pozitivní vztah dětí k učení. Kolegům bude předložen pestrý zásobník osvědčených nápadů, metod, her a postupů pro všechny části hodiny. Lektor odpoví na otázky, jak udělat výuku pestřejší, hravější a zajímavější pro děti i učitele, seznámí s náměty, které napomohou k pozitivnímu klimatu školy a kladným interpersonálním vztahům. Účastníci se seznámí také s projektovým vyučováním.
Podrobnější informace
Seminář je určen pro učitele 1. stupně ZŠ.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
Akreditace
MSMT - 16120/2019-1-674
Rozsah hodin
8hod.
Konkrétní místo
Brno, Hybešova 15
Garant
Mgr. Eva Prokešová
Lektor
Mgr. Jovanka Rybová

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?