Inventarizace

AK04867 I On-line I I 800 Kč
Obsahem webináře budou tato témata: Legislativa a směrnice, pojmy inventarizace a inventura, postup při inventarizaci, průběh inventarizace, vyhodnocení a ukončení, vypořádání přebytků a mank, stanovení opatření, dohody o hmotné odpovědnosti, pojištění, oceňování majetku, investiční fond, jeho tvorba a čerpání, odpisování dlouhodobého majetku.
Termín od
Termín do
Termín uzávěrky přihlášek
Doporučeno pro
Mateřské školy
ZŠ 1.stupeň a malotřídky
ZŠ 2.stupeň
Gymnázia
Ostatní
Základní umělecké školy
Střední odborné školy
Vyšší odborné školy
Speciální školy
DDM, CVČ, SVČ
Výchovná zařízení
Školní družiny, školní kluby
Pedagogicko-psychologické poradny
Školní jídelny
Akreditace
neakr_on-line_2021
Rozsah hodin
4hod.
Konkrétní místo
On-line
Garant
Dobroslava Paličková
Lektor
Bc. Lenka Vídeňská

Víte, že pro vás můžeme uspořádat školení na míru?